Žiadosť o prijatie Dúbravka

Ak potrebujete umiestniť seniora, kontaktuje zástupkyňu riaditeľky 0905 390 926,  a vyplňte priloženú žiadosť.

Žiadosť o umiestnenie