Služby a cenník JUNIOR

 SLUŽBY

Poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo a účasť v projektoch sociálnej inklúzie Trvalá náruč, Kmotričky, Usmej sa, mama!

– ženám s neželaným tehotenstvom
– opusteným matkám s deťmi do 3 rokov

CENNÍK
Klientka                             40 €
Dieťa do 3 rokov              10 €
Dieťa nad 3 roky              20 €
Kaucia                               20 € (polovica vrátená ako šetrenie v deň odchodu zo zariadenia)
Energie – podľa zmluvných podmienok