Služby a cenník JUNIOR

 SLUŽBY

Poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo a účasť v projektoch sociálnej inklúzie Trvalá náruč, Kmotričky, Usmej sa, mama!

– ženám s neželaným tehotenstvom
– opusteným matkám s deťmi do 3 rokov

CENNÍK

Klientka     49 Eur
Dieťa          10 Eur

Energie – podľa zmluvných podmienok