Individuálne dobrovoľníctvo

Ďakujeme všetkým individuálnym darcom, našim pravidelným aj jednorazovým prispievateľom, za ich finančnú pomoc, vďaka ktorej vieme zabezpečiť kvalitnejší život seniorov aj opustených matiek a ich detičiek.