Kontakty

dscn1549

Špecializované zariadenie Bratislava – Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior

PREVÁDZKA DÚBRAVKA

Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior
Fedákova 5
841 02 Bratislava

Zástupkyňa riaditeľky
Ing. Drahomíra Ludvigová
mobil 0905 390 926
e-mail: zastupkyna@naruczachrany.sk

Vedúca sestra
Mgr. Zuzana Maderová
mobil: 0917 448 652
e-mail: hlavnasestra@naruczachrany.sk

Sociálne pracovníčky
Bc. Regina Klára Golasová                    Mgr. Viera Sadloňová
mobil: 0917 448 654                             mobil: 0905 888 234
e-mail: senior2@naruczachrany.sk     e-mail: junior@naruczachrany.sk

solcany-budova-zaklad-kopia

 

PREVÁDZKA SOLČANY

Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior Solčany
1. Mája 47/42
956 17 Solčany, okr. Topoľčany

Zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Mária Mäsiarová
mobil: 0917 404 066
e-mail: zastupkyna.solcany@naruczachrany.sk

Vedúca sestra
Bc. Marcela Kotesová
mobil: 0918 892 017
e-mail: hlavnasestra.solcany@naruczachrany.sk