Charitatívny kalendár

Charitatívny kalendár „Staré zlaté časy – Skutočných hrdinov“ pokrstil Allan Mikušek s indiánskymi pierkami!

 26.11 2018

Ilustrovaný indiánsky kalendár, plný skutočných hrdinov a pomoc seniorom. Tak vyzeral slávnostný charitatívny večer občianskeho združenia NÁRUČ Senior & Junior. Krstným otcom kalendára sa stal hudobník Allan Mikušek, ktorý charitatívny kalendár „Staré zlaté časy –skutočných hrdinov “ na rok 2019 pokrstil indiánskymi pierkami. Kalendár vydáva občianske združenie už šiesty rok. Jeho výťažok ide na tanečnú terapiu pre 100 odkázaných seniorov v Centrách sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke a v Solčanoch pri Topoľčanoch.

Hlavnými motívmi kalendára sú ilustrácie Teodora Schnitzera z edície STOPY. Na charitatívny účel ich poskytla Ida Želinská z „TOTO je galéria!“. 

„S edíciou STOPY som vyrastal a moje detstvo bolo ovplyvnené príbehmi z prostredia indiánov, Winnetou kone a nádherná príroda. V mojom detstve  ma sprevádzali skutoční hrdinovia. Dnešné deti majú za hrdinov tých, ktorí majú viac lajkov na FB ,alebo na Instagrame a preto som nesmierne rád, že vznikla takáto iniciatíva, ktorá predstavuje skutočných hrdinov “, zdôraznil krstný otec Allan Mikušek.

Hoci sa kalendár bežne nepredáva, dostane sa až k trom tisíckam ľudí. Kalendáre si totiž objednali spoločnosti a firmy, ktoré majú na jeho stránkach logo.

„Charitatívny kalendár je projekt, vďaka ktorému sa nám darí už šiesty rok financovať tanečno-pohybovú terapiu pre 100 odkázaných seniorov. Seniori dokážu pohybom eliminovať nielen stres a napätie, ale zároveň si posilňovať aj vlastnú sebahodnotu“, povedala prezidentka občianskeho združenia Anna Ghannamová.

Do financovania kalendára sa zapojilo 12 subjektov medzi nimi i 1. Stavebná sporiteľňa, cestovná kancelária Hydrotour, AMS –com, Neudoerfler, CEMiX stavebné materiály, Komerční banka, Board.sk, Brainy, Jolly Joker,  Marco Mirelli, Vojenské lesy, OZ NÁRUČ SENIOR a JUNIOR. Na krste vydražili aj posledné a o to cennejšie originálne predmety Teodora Schnitzera na charitatívny účel ich poskytla družka ilustrátora v spolupráci s Idou Želinskou z „TOTO je galéria!“. Polovica získaných prostriedkov ide na tlač kalendára a polovica na tanečnú terapiu, ktorá bude seniorom spestrovať monotónne dni jesene a zimy, keď nemôžu chodiť do záhrady.


Krst charitatívneho kalendára STARÉ ZLATÉ ČASY – detských kníh

Charitatívny kalendár je projekt, vďaka ktorému sa nám darí už 5 rok financovať tanečno-pohybovú terapiu pre 100 odkázaných seniorov. Seniori dokážu pohybom eliminovať nielen stres a napätie, ale zároveň si posilňovať aj vlastnú sebahodnotu. Témou tohtoročného kalendára „Staré zlaté časy – detských kníh“ na rok 2018 sa stali ilustrácie Štefana Cpina zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok. Za to, že kalendár mohol opäť vzniknúť ďakujeme sponzorom za ich záujem o seniorov a za to, že si okrem svojich povinností našli priestor a prostriedky na podporu našich aktivít.

Krstným otcom kalendára, sa stal šarmantný herec a moderátor Štefan Skrúcaný.


Do financovania kalendára sa zapojilo dvanásť firiem: 1.Stavebná sporiteľňa, cestovná kancelária Hydrotour, AMS-com, Neudoerfler, Cemix, TASR, Ferticent, spoločnosť KON-RAD, Brainy, Marco Mirelli, Euronics TPD a občianske združenie Šanca pre nechcených.


Na krst kalendára prišli aj poslankyne NR Alena Bašistová a Magdaléna Kuciaňová

Na krste boli vydražené aj posledné a o to cennejšie originálne ilustrácie Štefana Cpina zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok. Vďaka výťažku dražby môže občianske združenie spustiť aj ďalší projekt pod názvom „Čítam starkým rozprávku…“ Projekt je zameraný nie len pre seniorov, kde čítanie rozprávok bude mať pre nich aj užitočnú reminiscenčnú terapiu, ale aj pre deti zo základných škôl, ktorým dáme užitočný dôvod začať čítať knihy a aspoň na chvíľku ich vytiahnuť zo sveta dnešnej technológie. Okrem toho sa deti budú učiť pomáhať slabším, čo je pre náš súčasný konzumný svet veľmi dôležitá kompetencia. Spájanie troch generácii je krásna a dôležitá myšlienka, ktorú treba podporovať.