Služby a cenník SENIOR

SLUŽBY

Sociálne služby
doživotné bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne strava, pranie, žehlenie, upratovanie, aktivačné práce (muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia, arteterapie, reminiscenčné terapie)
špecializované terapie: Tanečno-pohybová terapia – v oboch prevádzkach, SNOEZELEN (multisenzorická miestnosť) – v prevádzke v Dúbravke

Iné služby
1. ZDRAVOTNÍCKY FOND:
•    prítomnosť a starostlivosť zdravotných sestier
•    pravidelné preventívne prehliadky s návštevou lekára priamo na izbe seniora  –  1x týždenne
•    rehabilitačnú činnosť 1x týždenne (individuálna činnosť na lôžku, individuálny nácvik motorických zručností v telocvični)
•    poskytovanie základného zdravotníckeho spotrebného materiálu na lôžku aj v ambulancii

2. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
pedikérka, kaderníčka, preprava k odborným lekárom

CENNÍK

PREVÁDZKA DÚBRAVKA

SOCIÁLNE SLUŽBY – mesačné platby
zahŕňajú doživotné bývanie,opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne strava, pranie, žehlenie, upratovanie, aktivačné práce

1-posteľová izba (kuchynka, WC, sprcha, lodžia)
cena pre prijímateľa služieb s dotáciou VÚC: 623,91 EUR
cena pre prijímateľa bez dotácie – samoplatcu 960,96 EUR

2-posteľová izba (WC, sprcha)
cena pre prijímateľa služieb s dotáciou VÚC: 472,12 EUR
cena pre prijímateľa bez dotácie – samoplatcu 930,85 EUR

3-posteľová izba (WC, sprcha na chodbe)
cena pre prijímateľa služieb s dotáciou VÚC: 379,94 EUR
cena pre prijímateľa bez dotácie – samoplatcu 910,16 EUR

INÉ SLUŽBY
1. ZDRAVOTNÍCKY FOND
Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby, závisia od individuálneho zdravotného stavu klienta a pohybujú sa
od 10,82 EUR/deň, resp. 6,55 EUR/deň*
a zahŕňajú:
•    prítomnosť a starostlivosť zdravotných sestier
•    pravidelné preventívne prehliadky s návštevou lekára priamo na izbe seniora – 1x týždenne
•    rehabilitačnú činnosť 1x týždenne (individuálna činnosť na lôžku, individuálny nácvik motorických zručností v telocvični,  rehabilitácia pomocou kardiostimulačného prístroja, pod dohľadom diplomovanej fyzioterapeutky)
•    poskytovanie základného zdravotníckeho spotrebného materiálu na lôžku aj v ambulancii
2. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
•    pedikérka, kaderníčka, preprava k odborným lekárom
– podľa rozsahu poskytnutej služby – vyúčtovávané a hradené mesačne po uplatnení

*úhrada 6,55 EUR/deň platí do 31.5. 2017, a to pre prijímateľov, ktorí nastúpili do 1.3. 2017


PREVÁDZKA SOLČANY

SOCIÁLNE SLUŽBY – mesačné platby
zahŕňajú doživotné bývanie,opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne strava, pranie, žehlenie, upratovanie, aktivačné práce
1-posteľová izba
cena pre prijímateľa služieb s dotáciou VÚC: 450  EUR
2-posteľová izba
cena pre prijímateľa služieb s dotáciou VÚC: 420 EUR
3-posteľová izba
cena pre prijímateľa služieb s dotáciou VÚC: 330 EUR

INÉ SLUŽBY
1. ZDRAVOTNÍCKY FOND
Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby, závisia od individuálneho zdravotného stavu klienta a pohybujú sa
od 4, 28 EUR/deň
a zahŕňajú:
•    prítomnosť a starostlivosť zdravotných sestier
•    pravidelné preventívne prehliadky s návštevou lekára priamo na izbe seniora – 1x týždenne
•    rehabilitačnú činnosť 1x týždenne (individuálna činnosť na lôžku, individuálny nácvik motorických zručností pod dohľadom diplomovanej fyzioterapeutky)
•    poskytovanie základného zdravotníckeho spotrebného materiálu na lôžku aj v ambulancii
2. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
•    pedikérka, kaderníčka, preprava k odborným lekárom
– podľa rozsahu poskytnutej služby – vyúčtovávané a hradené mesačne po uplatnení