Služby a cenník SENIOR

SENIORSKÝ PRIJÍMATEĽ

 

A/ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Sociálne služby – mesačné platby

Zahŕňajú doživotné bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.

1-posteľová izba (kuchynka, WC, sprcha, lodžia)
cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou: 623,91 EUR

samoplatca: 1 519,- EUR

 

1-posteľová izba špeciál s klimatizáciou (kuchynka, WC, sprcha)

samoplatca: 1 171,- EUR

 

 2-posteľová izba (WC, sprcha)
cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou: 472,12 EUR

samoplatca: 1381,- EUR

 

3-posteľová izba (WC, sprcha na chodbe)
cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou: 379,94 EUR

samoplatca: 1361,- EUR

 

INÉ služby – mesačné platby

Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby a ich cena je
od 14,79 EUR/deň
a zahŕňajú:

 • pravidelné preventívne prehliadky s návštevou lekára priamo na izbe seniora – 1x týždenne, prítomnosť lekára v CSS 2 x týždenne
 • rehabilitačnú činnosť 1x týždenne (individuálna činnosť na lôžku, individuálny nácvik motorických zručností v telocvični,  rehabilitácia pomocou kardiostimulačného prístroja, pod dohľadom diplomovanej fyzioterapeutky)
 • poskytovanie základného zdravotníckeho spotrebného materiálu na lôžku aj v ambulancii

 

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY – hradené z depozitov

 • pedikérka, kaderníčka, preprava k odborným lekárom
  – podľa rozsahu poskytnutej služby – vyučtovávané a hradené mesačne po uplatnení

 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2017:

Zariadenie pre seniorov (ZPS) – 1 298,08 EUR

Špecializované zariadenie (ŠZ) – 1298,08 EUR

Útulok – 366,52 EUR

 

B/ SOLČANY

Sociálne služby – mesačné platby

Zahŕňajú doživotné bývanie, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a pomoc v odkázanosti, 5x denne strava (DIA 6x denne strava), pranie, žehlenie, upratovanie.

1-posteľová izba
cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou VÚC: 450  EUR

samoplatca: 1 235,- EUR aj so zdravotným fondom

 

2-posteľová izba
cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou VÚC: 420 EUR

samoplatca: 1 135,- EUR aj so zdravotným fondom

 

3-posteľová izba
cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou VÚC: 330 EUR

samoplatca: 1035,- EUR aj so zdravotným fondom

 

INÉ služby – mesačné platby

Tieto služby sú hradené nad rámec základnej platby za sociálne služby a ich cena je od 11,50 – 10,20 – 9,86 EUR/deň
a zahŕňajú:

 • pravidelné preventívne prehliadky s návštevou lekára priamo na izbe seniora – 1x týždenne, prítomnosť lekára v CSS 2 x týždenne
 • rehabilitačnú činnosť 1x týždenne (individuálna činnosť na lôžku, individuálny nácvik motorických zručností pod dohľadom diplomovanej fyzioterapeutky)
 • poskytovanie základného zdravotníckeho spotrebného materiálu na lôžku aj v ambulancii

 

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY – hradené z depozitov

 • pedikérka, kaderníčka, preprava k odborným lekárom
  – podľa rozsahu poskytnutej služby – vyučtovávané a hradené mesačne po uplatnení

 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2017:

Zariadenie pre seniorov (ZPS) – 843,24 EUR

Špecializované zariadenie (ŠZ) – 843,24 EUR

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – 843,24 EUR

Útulok – 484,23 EUR