2%

Ďakujeme, ak si spomedzi všetkých prospešných organizácií  na poukázanie vašich 2% vyberiete práve občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior.

Podnikatelia – vpíšte poukázanie priamo do daňového priznania

Zamestnanci – vypýtajte si od zamestnávateľa ročné zúčtovanie, stiahnite si z tejto stránky  Vyhlásenie s našimi údajmi, doplňte ho a pošlite spolu s potvrdením o zaplatení dane na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Vyhlásenie-2018-DP-2017-NÁRUČ Senior&Junior

NÁRUČ Senior & Junior
občianske združenie
Fedákova 5
841 02 Bratislava
IČO: 308 565 15

(Žiadne iné údaje, ani číslo nášho účtu nepotrebujete.)